Προηγούνται οι πεζοί…

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συστηματική προσπάθεια σε πολλές χώρες για την αντιμετώπιση των οδικών ατυχημάτων στις αστικές περιοχές με τη λήψη μέτρων, όπως επεμβάσεις στην οδική υποδομή, στην αστυνόμευση, σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Ο αυξημένος αριθμός εμπλοκών και η μεγαλύτερη πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων σε κατοικημένες περιοχές δικαιολογεί αυτή την κινητοποίηση. Επισημαίνεται ότι βασική …

Διάβασε